Verlies ik mijn nationaliteit als ik naar Portugal verhuis?

Als u naar Portugal komt wonen verliest u helemaal niet uw nationaliteit. Het ene staat los van het andere. U kan na 5 jaar verblijf in Portugal mogelijk de Portugese nationaliteit verwerven maar dit biedt geen voordeel voor Nederlanders of Belgen.