Ondernemen in Portugal

  Ben je van plan om binnenkort naar Portugal te gaan verhuizen en te beginnen met een eigen onderneming? Dan kun je in dit artikel lezen welke stappen jij daarvoor dient te nemen. De meeste ondernemingszaken worden geregeld via Finanças, de Portugese belastingdienst, en het portaal van de Portugese Sociale Zekerheid.

  Voordat je dit gaat doen, dien je natuurlijk eerst goed te hebben nagedacht over een aantal zaken voordat je kunt gaan ondernemen in Portugal. Lees hieronder verder welke zaken dit zijn.

  Heb je verder nog vragen? Neem contact met ons op!

  Een bedrijf beginnen in Portugal

  Net zoals in Nederland of België kan je in Portugal of een eenmanszaak opstarten of een vennootschap. Beiden hebben voor – en nadelen. Zoals je weet een vennootschap is de ideale vennootschapsvorm om met meerdere personen samen een activiteit op te starten en om je aansprakelijkheid te beperken. Ook bij de oprichting van een vennootschap in Portugal komt een notaris kijken.

  Wil je ernstig zaken doen dan is de oprichting van een vennootschap het slimste. Je kiest dan best voor een BV, in Portugal heet dat een LDA.

  Empresário em nome individual

  Deze term staat in Nederland en België ook wel bekend als de eenmanszaak. Bij deze ondernemingsvorm ben je de enige verantwoordelijke voor het bedrijf. Dit betekent dus ook dat je privé aansprakelijk bent voor eventuele schulden. Je hebt tevens ook geen aandeelhouders waar je de winst over dient te verdelen.

  ondernemen in portugal
  ondernemen in portugal

  Sociedade por Quotas

  Deze Portugese ondernemingsvorm is het beste te vergelijken met de Nederlandse en Belgische besloten vennootschap. Deze kun je alleen of met meerdere personen oprichten. Het grootste verschil met een ‘Empresiario em nome individual’ is dat jij of de bestuurders niet privé aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schulden. Bij een sociedade por quotas wordt het kapitaal verdeeld over aandeelhouders, hier ligt automatisch ook de hoogste macht. Dit betekent dat de aandeelhouders ook mee mogen stemmen in beslissingen van het bedrijf. Portugese bedrijven die werken volgens een besloten vennootschap worden afgekort met ‘Lda’.

  Hoeveel bedraagt de vennootschapsbelasting?

  De vennootschapsbelasting bedraagt 21%. Net zoals in Nederland of België kan je ook hier een heleboel bedrijfskosten in aftrek nemen. Bedrijven die een omzet hebben die de 200 000 EUR niet overschrijden en een balanstotaal hebben van minder dan 500 000 EUR kunnen kiezen voor een ‘vereenvoudigde boekhouding’. Deze zullen belast worden op een percentage van hun verkoop, dit percentage hangt af van het soort activiteit dat je doet.

  Vroeger was er een voordelig fiscaal stelsel voor vennootschappen in Madeira, dit is echter uitgedoofd.
  Er is wel een verlaagde vennootschapsbelasting voor bedrijven met een omzet lager dan 50 miljoen euro, en dit op de eerste schijf van 25 000 EUR. Hier is een verlaagde vennootschapsbelasting van 17% va toepassing. In sommige ‘achter gebleven’ gebieden kan dit percentage zelf zakken tot 12,5%.

  Let op! Betaal je als Portugese vennootschap aan een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs, dan betaal je 25% belasting over deze betaling.

  ondernemen
  ondernemen in portugal

  Er bestaat ook nog zoiets als het Regime Simplificado. Deze eenvoudige vorm van boekhouden is bij buitenlandse ondernemers erg populair. Het vereist namelijk geen verplichte boekhouding, er wordt in plaats daarvan altijd een vast percentage van de omzet als winst gezien. Dit percentage verschilt per sector waarin je onderneemt. Het Regime Simplificado geldt voor ondernemingen tot een omzet van €200.000,-.

  Lonen en sociale zekerheid in Portugal

  Als je in Portugal zelfstandige bent, of bestuurder in je vennootschap of gewoon werknemer dan val je uiteraard onder de sociale zekerheid en moet je sociale bijdragen betalen. Je werknemer of jij als zelfstandige moeten dan de nodige verplichtingen vervullen en sociale bijdragen betalen, dit gebeurt online.

  Wil je ooit ziekteverlof kunnen krijgen dan moet je minstens 6 maanden hebben gewerkt in Portugal (dit hoeven geen 6 op elkaar volgende maanden te zijn). Maar er moeten wel 12 dagen betaald werk inzitten in de vier maanden die voorafgaan aan je werkonbekwaamheid. Dit geldt niet voor zelfstandigen. Hoeveel de ziekte-uitkering bedraagt staat in verhouding tot wat je verdiende.

  Belangrijk om weten is dat ook, wie niet werkt ook toegang heeft tot de Portugese publieke gezondheidszorg. Dit recht vraag je aan op basis van je residentiestatus.

  Wil je een werkloosheidsuitkering genieten dan moet je minstens twee jaar hebben gewerkt. De hoogte van de uitkering hangt af van je leeftijd en van wat je verdiende. Er is wel een plafond namelijk drie keer het minimumloon.

  De sociale bijdragen zijn zoals in de meeste landen vrij hoog. De bijdrage voor de werknemer is 11% van het brutosalaris en de bijdrage van de werkgever 23,75%.

  Voor zelfstandigen bedragen de bijdragen tussen de 20 en 25%, dit hangt ook af van het soort activiteit die je uitoefent. Er is ook een plafond.

  Calculeren

  Hoe zit het met de BTW of omzetbelasting in Portugal?

  Portugal is een land van de Europese Unie. Hier gelden dezelfde Btw-regels dan overal in de EU. Het normale tarief bedraagt 23%, er is nog een verlaagd tarief van 6% en een tussentarief van 13%. Je BTW-aangifte dien je per kwartaal in, tenzij je omzet meer bedraagt dan 650 000 EUR dan is je BTW-aangifte maandelijks.

  Verder gelden er net dezelfde BTW-regels zoals overal in de EU. Dus als jij bv. met een Portugese vennootschap een BTW-plichtige factureert in Nederland, reken je geen BTW aan op je factuur. De BTW wordt zogenaamd verlegd zoals dat heet.

  Bijzonder interessant fiscaal voordeel voor software bedrijven in Portugal!

  Als je nieuwe software ontwikkelt in een Portugese vennootschap kan je een bijzonder fiscaal voordeel genieten. Namelijk je kan dan een belastingvrijstelling genieten van 85% van je winst. Dus stel je ontwikkelt nieuwe software en je verhuurt die of verkoopt die aan een derde partij en je hebt 100 winst, dan word je maar belast op 15 dus 85 belast men niet. Als je dan 21% vennootschapsbelasting betaalt op je 15, zit je aan iets meer dan 3% belastingdruk. Dus erg aantrekkelijk.

  Dit voordeel kan in bepaalde gevallen gecombineerd worden met je NHR-statuut (zie elders op deze site). Vraag ons om meer details!

  Contacteer ons om je fiscale situatie in Portugal te optimaliseren. Dit is zeker mogelijk als je grensoverschrijdend werkt.

  ondernemen portugal

  Wat als je personeel wilt aanwerven in Portugal?

  Als je personeel aanwerft in Portugal, weet dan dat de werknemers ook heel wat sociale bescherming genieten. Je hebt twee soorten contracten, arbeidscontracten van bepaalde duur en van onbepaalde duur. Een contract van bepaalde duur heeft een minimumtermijn van zes maanden en een maximum termijn van drie jaar.

  Daarnaast zijn er arbeidscontracten van onbepaalde duur. Ook is uiteraard een parttime contract mogelijk.
  Het minimumloon in Portugal bedraagt voor 2023, maandelijks 875 EUR.

  Een normale werkdag is 8 uur of 40 uur per week. Werknemers mogen niet meer dan 5 uur achter elkaar werken zonder rustpauze. De rustperiode bedraagt minimum 1 uur en maximum 2 uur. Tussen twee werkdagen moet er minimum 11 uur rust zijn. Uiteraard zijn er zoals in de andere Europese landen allerlei anti discriminatiewetten.
  Een werknemer die voor een bepaalde wekgever minimaal 2 jaar heeft gewerkt, mag zonder reden opzeggen maar moet een opzegtermijn eerbiedigen tussen de 30 en de 60 dagen?

  Maak zeker geen fouten bij de aanwerving of het ontslag van je personeel. Contacteer ons voor het juiste advies!

  Elke werknemer heeft recht op 22 vakantiedagen per kalenderjaar. Als een werknemer ziek is, heeft hij recht op drie dagen ziekteverlof tegen et volle loon. Daarna valt men terug op de sociale zekerheid en zal men een vergoeding krijgen die tussen de 55% en 100% van het basisloon bedraagt.

  Ook is er zwangerschapsverlof, dit betekent dat de zwangere vrouw recht heeft op 30 dagen voor de verwachtte bevallingsdatum en 6 weken erna. Vaders hebben recht op 20 dagen, waarvan 5 dagen onmiddellijk moeten opgenomen worden na de bevalling en de resterende 15 dagen in de zes weken na de bevaling.

  Net zoals in Frankrijk mag de werkgever de werknemer niet contacteren voor het werk, buiten de normale werkuren. En voor de telewerkers, moet de werkgever tussenkomen in gas, elektriciteits- en internetfacturen. Ook mag de werkgever geen software gebruiken om de telewerker zijn activiteit te ‘tracken’.

  Word ondernemer in Portugal!

  Veelgestelde vragen over Ondernemen

  Meer informatieNeem contact op

  1. We kunnen helpen bij het vinden van geschikt vastgoed om te kopen of te huren
  2. We assisteren met de inschrijving bij de lokale immigratiedienst zodat u een verblijfsvergunning verkrijgt voor Portugal
  3. We bekomen voor u het fiscaal interessante NHR – statuut, geldig voor 10 jaar
  4. We kunnen u aanmelden bij de publieke gezondheidszorg en kunnen u helpen als u een bijkomende private verzekering wenst
  5. We begeleiden u bij de opening van uw bankrekening
  6. We kunnen helpen met de invoer van uw wagen
  7. We begeleiden u met fiscaal u uit te schrijven uit België of Nederland
  8. We verzorgen uw jaarlijkse belastingaangifte
  Meer informatie

  Alle downloads over Ondernemen

  Portugal Praktisch

  Portugal Praktisch

  Download