Erfbelasting Portugal

Voordat je tijdelijk of misschien wel permanent naar Portugal wilt verhuizen, is het natuurlijk belangrijk dat je een aantal zaken op orde hebt. Je wilt een (vaste) woonplaats hebben, rond kunnen komen en verbinden met de Portugese gemeenschap.

Buiten deze zaken zijn er ook nog andere belangrijke dingen om op orde te hebben voordat je naar Portugal gaat verhuizen. Het verhuizen naar Portugal kent namelijk ook financiële voordelen. Om van deze financiële voordelen te kunnen genieten, dien je inwoner te zijn van het land. Maar wanneer word je door de overheid gezien als inwoner van Portugal en kun je profiteren van de fiscale voordelen? In dit artikel vertellen wij jou alles wat je moet weten.

Vragen? Neem contact met ons op!

Fiscaal inwoner

Om van de voordelen van het Portugese belastingsysteem te kunnen genieten, dien je een fiscaal inwoner te zijn. Volgens de Portugese overheid ben je officieel een inwoner wanneer je, in een periode van 12 maanden, méér dan 183 dagen in Portugal verblijft. Je kunt ook minder dan 183 dagen in Portugal hebben doorgebracht en toch als inwoner kunnen worden gezien, je dient dan wel een permanente woonplaats te hebben gehad. Wanneer je aan één van deze voorwaarden voldoet, dien je dit aan te melden bij de Portugese Belastingdienst en word je gezien als fiscaal inwoner van Portugal.

Erfenis belasting Portugal

Voor Nederlanders en Belgen is de erfrecht belasting in Portugal het grootste voordeel ten opzichte van hun geboorteland. Portugal kent namelijk (nog) geen schenk- en erfbelasting. Het betekent dus dat ouders hun kinderen belastingvrij geld kunnen schenken en dat kinderen, echtgenoten en ouders de erfenis belastingvrij zullen ontvangen. Hier gelden echter kleine uitzonderingen bij. Wanneer de overleden persoon in de tijd dat hij of zij in Portugal heeft gewoond bezittingen heeft gewonnen, wordt hier 10% belasting over geheven. De erfenis wordt echter wel nog in Nederland of België belast tegen de Nederlandse of Belgische tarieven. Een belangrijk verschil hierbij is nog dat niet de erfenis zelf wordt belast, maar de waarde van de verkrijging.

Geld
Lissabon

De situatie verandert wanneer de overledene al langer dan 10 jaar in Portugal heeft gewoond. Hierna vervalt namelijk het recht om belasting te heffen over de erfenis. De erfbelasting in Portugal én Nederland of België valt dus helemaal weg!

Successierechten Portugal

De successierechten of erfrechten in Portugal zijn over het algemeen anders geregeld dan in Nederland en België. Als je inwoner van Portugal bent en je komt te overlijden zijn er beperkingen aan hoe je je erfenis kunt verdelen, ongeacht wat je in je testament hebt vermeld. Het erfrecht van Portugal heeft namelijk bepaald dat een vast deel van je erfenis verdeeld wordt over jouw directe familie. Normaal gesproken is dit 50% van het totale wereldinkomen. Dit percentage kan afwijken door bepaalde factoren. Is de echtgenoot of echtgenote nog in leven? Hoeveel rechtstreekse afstammelingen heeft de overledene? Zijn er al kleinkinderen in de familie?

Nadat het vaste deel van de erfenis over de rechtstreekse familie is verdeeld, heeft de overledene de vrijheid om de erfenis over wie dan ook te verdelen. Dit kunnen dus ook vrienden, bekenden of liefdadigheidsinstellingen zijn. Over het vaste deel van de erfenis kunnen ook personen worden uitgesloten, bijvoorbeeld wanneer het contact met een rechtstreeks familielid door de jaren is vervallen.

Woning Portugal

Successierechten Portugal voor Belgen

Als een Belg morgen in Portugal effectief zijn residentie heeft, oftewel er ‘duurzaam’ woont, en die overlijdt, dan betalen zijn erfgenamen geen erfrechtbelasting op zijn vastgoed in Portugal. Ook niet op de gelden, aandelen etc. Maar helaas op het vastgoed dat hij of zij nog heeft in België, zullen de erfgenamen successierechten moeten betalen. Ook als ze al 30 jaar in Portugal wonen. Om dit te vermijden is er maar één oplossing: het Belgisch vastgoed verkopen.

Als zij echter hun Belgisch vastgoed in een Belgische BV hebben zitten is het weer in orde, de aandelen volgen de aandeelhouder. Dus als de voormalige Belgisch belastingplichtige (kan dus ook een Nederlander zijn die in België woonde voor hij naar Portugal emigreerde) een Belgische BV heeft boordevol vastgoed, dan heeft hij als het ware de aandelen bij hem in Portugal en betalen de erfgenamen bij overlijden geen erfrechtbelasting in Portugal.

Successierechten Portugal voor Nederlanders

Voor Nederlanders zijn de successierechten in Portugal weer totaal anders. Voor Nederlandse belastingplichtigen is de eerste 10 jaar erg van belang. Dus als een voormalige Nederlands belastingplichtige naar Portugal emigreert en in de eerste 10 jaar overlijdt, betalen de erfgenamen alsnog Nederlandse erfbelasting op het Nederlands vastgoed en ook op de roerende goederen. Erger nog; ook het Portugees vastgoed dat je ondertussen verwierf valt onder de Nederlandse erfrechtbelasting. Immers bij overlijden binnen 10 jaar wordt op dat moment de omvang van de nalatenschap vastgesteld. Als er op dat moment Portugees onroerend goed in de nalatenschap aanwezig is, is dat onroerend goed, ongeacht aanschafdatum, belast. Dus hij of zij moet deze 10 jaar uitzitten. Aan deze tien jaar kan men niet onderuit, ook niet door het Nederlands vastgoed in een BV of een exotische structuur of trust onder te brengen. Neen, je zal je 10 jaar moeten uitzitten.

Het goede nieuws is echter dat, in tegenstelling tot bij de Belgen, na 10 jaar er nooit meer Nederlandse erfrechtbelasting betaald wordt op het vastgoed in Nederland. Ook geen dure schenkingsrechten als de Portugese Nederlander, Nederlands vastgoed zou schenken aan bv. de kinderen.

Woning Portugal

Vastgoed erfenis in Portugal

Wanneer je van plan bent om permanent in Portugal te gaan wonen, dien je te moeten investeren in Portugees vastgoed. Ook hier zitten bepaalde regels aan verbonden als het gaat over het erven van vastgoed in Portugal.

Hoewel successierechten en erfbelastingen niet of nauwelijks van toepassing zijn, is er wel een zegelrecht. Dit wordt in Portugal onderverdeeld in twee categorieën: vrijgesteld & belast, tegen een vast tarief van 10%. Hierbij zijn de erfenissen van rechtstreekse familieleden vrijgesteld van zegelrecht. Dus de echtgenoot of echtgenote, ouders of kinderen betalen geen zegelrecht. Alle andere erfenissen worden wél belast tegen een zegelrecht van 10%. Dit zegelrecht is dus verschuldigd voor het vastgoed, ook wanneer de ervende niet in Portugal woont.

Wanneer je vastgoed erft in Portugal, dien je een zegelrecht van 0,8% te betalen over de tweede woning. Dit percentage betaal je tegen de hoogste aankoopprijs. Wanneer je dus een woning van €500.000,- koopt in Portugal, betaal je (500.000 x 0,008) €4.000,- zegelrecht.

Als je meer wilt weten over de erfbelasting in Portugal, kun je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Mocht je nou meer willen weten over de verschillende belastingen in Portugal, kun je ons artikel over belasting in Portugal hier lezen.