Dit betekent dat u in bepaalde gevallen een 10 jarige vrijstelling kunt hebben van bepaalde buitenlandse inkomsten zoals dividenden, of in bepaalde gevallen voor werk dat u in Portugal uitoefent voordelig wordt belast. Lees hier meer details!

Meer informatie

Portugal is een stabiele democratie. Het is altijd mogelijk dat er aan fiscale wetgeving wordt gesleuteld maar dit zal geen impact hebben als u in een bepaald systeem zit zoals de NHR. Er zal retro-actief niets gewijzigd worden.

Meer informatie

In rechte lijn ((groot)ouders-kinderen-kleinkinderen) zijn er geen successierechten. In alle andere gevallen is er een belasting van 10%.

Meer informatie

Neen helaas niet. Uiteraard 10 jaar is een lange periode. Wij kunnen na 10 jaar uiteraard samen met u naar alternatieven zoeken.

Meer informatie

Crypto’s worden gunstig belast. Hier vind je meer informatie.

Meer informatie

Zodra de wagen meer dan 6 maanden in Portugal is, moet u de auto registeren in Portugal. U moet dan in Portugal naar de technische controle. Uw portugaladviseur kan hierbij helpen!

Meer informatie

Niet als de auto al meer dan zes maanden uw privé eigendom is in het land van herkomst. Er zijn wel andere belastingen verschuldigd. Uw portugaladviseur kan voor u de verschuldigde belastingen berekenen.

Meer informatie

Het enkel hebben van een NIF nummer betekent nog niet dat u belastingplichtig bent in Portugal.

Meer informatie

Nee, dit kan niet; daarom bestaat er zoiets als een dubbelbelastingverdrag. Maar het is wel van belang dat u zich goed laat adviseren, daar is portugaladviseur voor.

Meer informatie

Nee, u moet dit doen voor 31 maart volgend op het jaar dat u zich inschrijft in Portugal. Doet u dit niet dan verspeelt u definitief dit recht.

Meer informatie

Nee, helemaal niet. U kan als u tijdelijk weg bent ook het NHR-statuut opschorten! Maar de 10 jaar wordt dan niet verlengd!

Meer informatie

Ja zeker! Je kunt hier meer details daarover lezen!

Meer informatie

Ja. Dat luik van de migratieprocedure kan niet per volmacht.

Meer informatie

Nee; dit kunnen wij voor jou doen.

Meer informatie

Als u naar Portugal komt wonen verliest u helemaal niet uw nationaliteit. Het ene staat los van het andere. U kan na 5 jaar verblijf in Portugal mogelijk de Portugese nationaliteit verwerven maar dit biedt geen voordeel voor Nederlanders of Belgen.

Meer informatie

Nee, absoluut niet; het Golden Visa is enkel voor burgers van buiten de Europese Unie.

Meer informatie

Dit is geen probleem; ook zonder Golden Visa kan uw portugaladviseur haar of hem door familievereniging een verblijf bezorgen in Portugal, ook als u niet officieel getrouwd bent maar wel kunt aantonen dat u samen leeft.

Meer informatie

Ja; als u zich wilt inschrijven moet u of een huurcontract hebben of eigenaar zijn van een pand waar u kan wonen.

Meer informatie

Nee, u kunt niet op land wonen. Ook niet als daar een onbewoonbaar gebouw op staat.

Meer informatie

Wettelijk niet meer maar wel sterk aan te raden!

Meer informatie

Nee, helemaal niet. U moet een bekwaam advocaat inschakelen om te zien of het pand of eventuele verbouwingen volledig vergund zijn. Of er geen belasting- of andere schulden op het pand drukken.

Meer informatie

  1. We kunnen helpen bij het vinden van geschikt vastgoed om te kopen of te huren
  2. We assisteren met de inschrijving bij de lokale immigratiedienst zodat u een verblijfsvergunning verkrijgt voor Portugal
  3. We bekomen voor u het fiscaal interessante NHR – statuut, geldig voor 10 jaar
  4. We kunnen u aanmelden bij de publieke gezondheidszorg en kunnen u helpen als u een bijkomende private verzekering wenst
  5. We begeleiden u bij de opening van uw bankrekening
  6. We kunnen helpen met de invoer van uw wagen
  7. We begeleiden u met fiscaal u uit te schrijven uit België of Nederland
  8. We verzorgen uw jaarlijkse belastingaangifte
Meer informatie

We werken met vaste pakketten en zijn transparant in onze prijszetting. Bij ons geen extra factuur na het afwerken van uw dossier. Hier kun je meer informatie over onze pakketten vinden.

Meer informatie

Als het duidelijk is dat we je kunnen helpen en wat we voor jullie kunnen doen, bezorgen we onze factuur en zullen vragen deze te betalen voor we aan de slag gaan.

Meer informatie

We hebben eerst vooraf voldoende gesprekken om te weten of het voorgestelde traject iets voor u is. Als het licht op groen gezet wordt, krijgt u alle aandacht en kunnen we geen andere potentiële klanten bedienen. Dus we betalen u niet terug als u halverwege het project u zich bedenkt. Natuurlijk maken we een uitzondering voor overmacht situaties zoals een overlijden.

Meer informatie

Verhuizen nar Portugal of de aankoop van een tweede woning, is een complex traject waar we u graag begeleiden van het begin tot het einde, dit geeft ook het beste resultaat. Dus in principe neemt u bij ons het volledige pakket aan diensten op tegen de vooraf besproken prijs.

Meer informatie