Belasting Portugal

Helaas ontkom je er in Portugal niet aan, de belastingdienst. Elk land heeft zo zijn eigen regels voor het betalen van belastingen. Voor inwoners van Portugal gelden andere regels dan voor mensen die naar Portugal verhuizen vanuit een ander land. Het is belangrijk dat, voordat je naar Portugal gaat emigreren, je je goed inleest over het Portugese belastingsysteem. Op deze pagina zullen wij de verschillende soorten belastingen behandelen, zodat jij goed geïnformeerd bent wanneer je gaat wonen in Portugal!

Vragen? Neem contact met ons op!

ondernemen in portugal

Inkomstenbelasting Portugal

Ondanks dat het in de afgelopen jaren flink is gestegen, ligt de inkomstenbelasting in Portugal nog steeds onder het Europese gemiddelde. Voor Nederland en België zal Portugal aanvoelen als een belastingparadijs, andere Europeanen betalen soms meer belasting dan in hun thuisland. Er zijn in Portugal meer vrijstellingen mogelijk voor de inkomstenbelasting. In Portugal wordt er belasting getrokken over de verschillende inkomsten uit onder andere arbeid, huur en pensioenen. Wanneer je in loondienst bent in Portugal wordt de belasting standaard afgehouden door de werkgever.

Het belastingtarief voor de inkomensbelasting in Portugal varieert van 11 tot 45 procent, met uitzondering voor bepaalde groepen. Omdat de werkgever automatisch de belasting van je loon inhoudt, merk je in principe al weinig van de inkomstenbelasting. Als je geen inwoner bent van Portugal, maar je er alleen werkt, betaal je een vast tarief van 25% inkomstenbelasting.

Het kan ook voorkomen dat je recht hebt op de Nederlandse belastingvoordelen wanneer je ‘kwalificerend buitenlands belastingplichtige’ bent. Wanneer je gekwalificeerd bent, mag je bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrekken. Voor dit recht moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent woonachtig in de Europese Unie, wanneer je dus in Portugal gaat wonen voldoe je aan deze voorwaarde.
  • Je betaalt over minimaal 90% van je totale inkomen loon- of inkomstenbelasting. Dit geldt voor zowel Nederlandse als buitenlandse inkomsten. De verzamelnaam hiervoor is wereldinkomen.
  • Je hebt een inkomensverklaring die door de Portugese belastingdienst (Finanças) is ondertekend en gestempeld. Deze dien je op te sturen naar de Nederlandse belastingdienst.
Portugal

Beleggingsinkomsten Portugal

Tegenwoordig bestaat het inkomen uit meer dan alleen inkomen gewonnen uit arbeid. Winst uit aandelen, beleggingen of cryptocurrency wordt ook geteld als inkomen. De nationale bank van Portugal, de Banco de Portugal, heeft in het voorjaar van 2022 een vergunning verleend aan de Bison Bank om op te treden als eerste cryptobank van het land. Deze bank voert dus de bewaar- en wisseldiensten van cryptocurrencies uit in Portugal.

De crypto belasting in Portugal kent een zeer gunstig regime. Alhoewel Portugal in 2018 verklaarde geen inkomstenbelasting te heffen over de winst van de verkoop van crypto munten, kondigde de overheid in 2022 aan dit terug te willen draaien. Vooralsnog werd door het Portugese parlement dit voorstel om terug te draaien afgewezen in mei 2022. Hiermee wilt de overheid alsnog buitenlandse (crypto) investeerders aantrekken en blijft Portugal nog steeds een belastingparadijs voor cryptocurrency.

Andere passieve inkomsten, zoals aandelen en beleggingen, kunnen ook vrijgesteld worden van belasting in Portugal. Deze regel geldt wanneer de inkomsten in het land van oorsprong wel belast kunnen worden.

Vermogensbelasting Portugal

Een ander groot voordeel in het belastingsysteem is dat het geen vermogensbelasting kent. Dit is natuurlijk heel aantrekkelijk voor Nederlanders en Belgen die willen emigreren naar Portugal, waar de belasting op vermogen wel wordt geheven. Alleen met uitzonderingen wordt vermogensbelasting toegepast en dan wel met een beperkte heffing op onroerend goed. Deze uitzondering gaat pas een rol spelen bij vastgoed met een waarde van boven de €600.000,-. Als je meer wilt weten over de vermogensbelasting in Portugal, lees dan ons volgende artikel hierover.

Calculeren
Vlag Portugal

Vennootschapsbelasting

Andere belastingen die geheven worden zijn de omzet & vennootschapsbelasting. De omzetbelasting in Portugal is vastgesteld op 21%. De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Wanneer de winst per jaar lager is dan €12.500,-, betaal je 12,5% belasting. Zodra je winst boven dit bedrag uitkomt, wordt de vennootschapsbelasting verhoogd naar een maximum van 25%.

Pensioenbelasting in Portugal

Het is voor veel mensen in Nederland en België een droom: zodra je met pensioen gaat, pak je je spullen en verhuis je naar de zon. Wanneer de pensioenregelingen in het land van de zon ook nog positief uitvallen, is dit helemaal een pluspunt! De pensioensregeling in Portugal geldt als volgt. Wanneer je een pensioenuitkering tot €10.000,- per jaar krijgt, wordt dit overgedragen aan Portugal waar de pensioenbelasting lager ligt. Bij een groter pensioen wordt de belasting echter nog steeds in Nederland geheven. De heffing is echter maximaal 8,95% vanwege het feit dat wanneer je in Portugal woont, geen Nederlandse volksverzekeringen en premies meer hoeft te betalen.

Mocht je nou twijfelen om naar Portugal te gaan verhuizen en wil je graag meer tips? Lees dan ons artikel over wonen in Portugal en laat je inspireren!