Moet ik fysiek aanwezig zijn om mij in te schrijven in Portugal?

Ja. Dat luik van de migratieprocedure kan niet per volmacht.